vergunning Hoge Posthoornstraat z/n

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Jelle Segers, Colliemolenstraat 29, 8840 Staden heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een woning na het slopen van een garage,

voor het perceel, gelegen Hoge Posthoornstraat z/n, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie A, nr. 0459X 8.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 november 2019 beslist om een  vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.