vergunning Het Putje

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dupont-Kor-Immo nv, de heer Kurt Dupont, Doorniksesteenweg 81B, 8500 Kortrijk heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van twee gekoppelde woningen,

Voor de percelen, gelegen Het Putje , kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie C, nrs. 0735Y 4 en 0735Z 4.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 oktober 2019 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.