Vergunning Henri Debrabanderestraat 25

Gepubliceerd op Maandag 18 januari 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw John en Dorine Vandekerckhove-Vanneste, Henri Debrabanderestraat 25, 8560 Wevelgem, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een bijgebouw,

voor het perceel, gelegen Henri Debrabanderestraat 25, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie A, nr. 0449M.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 januari 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.