Vergunning Hellestraat 4

Gepubliceerd op Dinsdag 22 september 2020

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Mounia Boujallab, Hellestraat 2, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het vervangen van een kapconstructie,

voor het perceel, gelegen Hellestraat 4, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0819C3.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 september 2020 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.