Vergunning Hellestraat 20

Gepubliceerd op Donderdag 02 juli

EKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Bruno Vroman, Hellestraat 20, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen van het achterste deel van een halfopen woning,

voor het perceel, gelegen Hellestraat 20, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0828V.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 juli 2020 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.