vergunning Heerweg 88

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Henk Ketels, Heerweg 88, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het regulariseren van een garage en aanleggen van een oprit,

voor het perceel/de percelen, gelegen Heerweg 88, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie B, nr. 1179R Wevelgem 4de afdeling, sectie B, nr. 1179V.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 april 2019 beslist om een  vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.