vergunning Gullegemstraat 188

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

ND-Productions, Gullegemstraat 188, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het plaatsen van garage met bureel,

voor het perceel, gelegen Gullegemstraat 188, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 1075B.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 januari 2020 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.