Vergunning Gullegemstraat 115

Gepubliceerd op Donderdag 30 juni 2022

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeentebestuur Wevelgem, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het slopen van een woning,

voor het perceel, gelegen Gullegemstraat 115, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0446G6.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 juni 2022 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.