vergunning Guido Gezellestraat 80

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Bram en Eva Demuynck-Bossuyt, Guido Gezellestraat 80, 8560 Wevelgem hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het het verbouwen van een woning,

voor de percelen, gelegen Guido Gezellestraat 80, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nrs. 0517P 5 en 0517F 7.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 november 2019 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.