Vergunning Goudenregenstraat 7

Gepubliceerd op Woensdag 15 september 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Dimitri Decherf, Goudenregenstraat 7, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het uitbreiden van een bestaande woning,

voor het perceel, gelegen Goudenregenstraat 7, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0532R2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 september 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.