Vergunning Goudbergstraat 111

Gepubliceerd op Donderdag 02 juli

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Scholengroep 26, de heer Robrecht Van Loo, Hugo Verrieststraat 68, 8800 Roeselare, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het aanleggen van een speelheuvel,

voor het perceel, gelegen Goudbergstraat 111, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0265V2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 juli 2020 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.