Vergunning Fonteingoeddreef 10

Gepubliceerd op Donderdag 27 februari

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Dominiek en Marjan Delaere-Coghe, Fonteingoeddreef 10, 8560 Wevelgem, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het slopen van dragende wanden en wijzigen van raamopeningen in de voorgevel,

voor het perceel, gelegen Fonteingoeddreef 10, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie B, nr. 0246F.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 februari 2020 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.