vergunning Europalaan 105

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Thimoty Vanden Broucke, Europalaan 105, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een loods,

voor de percelen, gelegen Europalaan 105, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie C, nrs. 0358M 4 en 0358N 4.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 juni 2019 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.