Vergunning Driemasten 9

Gepubliceerd op Dinsdag 18 juni 2024

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Dieter Vilain, Driemasten 9, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het plaatsen van een zwembad en een poolhouse, 

voor het perceel, gelegen Driemasten 9, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie A, nr. 0187/02/L.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 juni 2024 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.