Vergunning Dorpsplein 29 - Bissegemstraat 22

Gepubliceerd op Maandag 10 juni 2024

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Katholiek Basisonderwijs Guldenberg, Rozenstraat 2, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van nieuwe schoolgebouwen en het renoveren en uitbreiden van de bestaande schoolgebouwen, 

voor het perceel, gelegen Dorpsplein 29 - Bissegemstraat22, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie C, nr. 0085X.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 juni 2024 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.