vergunning De Westakker 105

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Marc Dujardin, De Westakker 105, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het isoleren van de gevels,

voor het perceel, gelegen De Westakker 105, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie B, nr. 0750G.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 januari 2020 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.