Vergunning De Wegwijzer z/n (loten 51 en 52)

Gepubliceerd op Maandag 18 januari 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Hectaar nv, Westlaan 120, 8800 Roeselare, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een koppelwoning,

voor het perceel, gelegen De Wegwijzer z/n (loten 51 en 52), kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie D, nr. 0180A2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 januari 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.