Vergunning De Wegwijzer 6

Gepubliceerd op Dinsdag 18 juni 2024

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Lydie Vermaut, De Wegwijzer 6, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het regulariseren van een tuinberging, 

voor het perceel, gelegen De Wegwijzer 6, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie D, nr. 0579W2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 juni 2024 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.