Vergunning De Linde 2

Gepubliceerd op Woensdag 15 september 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Luc Stockman, De Linde 2, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het aanleggen van extra verharding,

voor het perceel, gelegen De Linde 2, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie B, nr. 1177L4.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 september 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.