Vergunning Damberdstraat z/n

Gepubliceerd op Maandag 18 januari 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Luc en Kathleen Defraye-Vansteenkiste, Berkenlaan 36, 8560 Wevelgem, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van 9 prefabgarages,

voor de percelen, gelegen Damberdstraat z/n, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie A, nrs. 0400L, 0400G, 0400M en 0400K.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 januari 2021 beslist om een gedeeltelijke vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.