Vergunning Daalstraat 25

Gepubliceerd op Dinsdag 06 april 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw David en Kjenta Sabbe-Dedeyne, Daalstraat 25, 8560 Wevelgem, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en bouwen van een carport,

voor het perceel, gelegen Daalstraat 25, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie A, nr. 0154N.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 maart 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.