Vergunning Daalstraat 19

Gepubliceerd op Donderdag 27 februari

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Samuel Desmet, Daalstraat 19, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het regulariseren van een poolhouse met openluchtzwembad,

voor het perceel, gelegen Daalstraat 19, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie A, nr. 0142F.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 februari 2020 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.