Vergunning Clerck's straat 66

Gepubliceerd op Donderdag 09 september 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer André Vandorpe, Clerck's straat 66, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het plaatsen van een terrasoverkapping,

voor het perceel, gelegen Clerck's straat 66, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie A, nr. 0223H.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 september 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.