Vergunning Burgemeester Ponseelelaan 16

Gepubliceerd op Donderdag 28 oktober 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Pieter en Jessy Overbergh-Gheysen, Rijmsnoerstraat 34, 8501 Kortrijk, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning,

voor het perceel, gelegen Burgemeester Ponseelelaan 16, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie C, nr. 0740S.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 oktober 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.