vergunning Burgemeester Pareitlaan 11

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Nicolas en Nele Da Silva Pereira-Cottyn, Burgemeester Pareitlaan 11, 8560 Wevelgem hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen van een eengezinswoning,

voor het perceel, gelegen Burgemeester Pareitlaan 11, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie B, nr. 0913F 2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 augustus 2019 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.