Vergunning Bouwstraat 7

Gepubliceerd op Donderdag 28 oktober 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Jirka Masselis, Bouwstraat 7, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het uitbreiden van een bestaande woning met een berging/garage,

voor de percelen, gelegen Bouwstraat 7, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie C, nrs. 0038L en 0039C2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 oktober 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.