Vergunning Boekhoutdreef 4

Gepubliceerd op Dinsdag 02 maart 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Emanuel David, Boekhoutdreef 4, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het plaatsen van een erkeruitbouw (raam) in de achtergevel,

voor het perceel, gelegen Boekhoutdreef 4, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie C, nr. 0651K2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 februari 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.