vergunning Bissegemstraat 50

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Evelyne Persyn, Bissegemstraat 50, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het wijzigen van handelswoning naar handelszaak met appartement,

voor het perceel, gelegen Bissegemstraat 50, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie C, nr. 0107E 3.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 september 2019 beslist om een  vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.