vergunning Bissegemstraat 149-153

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Framaver nv, Goethalslaan 4, 8501 Kortrijk heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het vernieuwen van een autobergplaats, bouwen van een opslagplaats en afbraak bestaande bergingen,

voor het perceel, gelegen Bissegemstraat 149-153, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie C, nr. 0390K 1.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 januari 2020 beslist om een  vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.