Vergunning Bissegemstraat 134 A

Gepubliceerd op Maandag 18 januari 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Frans Verstraete, Goethalslaan 4, 8501 Kortrijk, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het rooien van een hoogstammige boom,

voor het perceel, gelegen Bissegemstraat 134 A, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie C, nr. 0400D2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 januari 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.