Vergunning Bieststraat 111

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Katrijn Goemaere, Herman Roelstraetestraat 40, 8501 Kortrijk heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een woning,

voor de percelen, gelegen Bieststraat 111, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nrs. 1176K 3 en 1176B 3.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 november 2019 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.