Vergunning Bieststraat 11

Gepubliceerd op Dinsdag 02 maart 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Ward en Alicia Vandaele-Kruydt, Bieststraat 11, 8560 Wevelgem, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het uitbreiden van een halfopen woning,

voor het perceel, gelegen Bieststraat 11, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nrs. 1077P en 1075D.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 februari 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.