Vergunning Berkenlaan 18

Gepubliceerd op Dinsdag 02 maart 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Kenny Tanghe, Berkenlaan 18, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het aanleggen van extra verharding,

voor het perceel, gelegen Berkenlaan 18, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie B, nr. 0788T3.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 februari 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.