Vergunning Bankbeekstraat

Gepubliceerd op Donderdag 28 oktober 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Wevelgem, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het herinrichten van de bankbeekstraat en de toegang tot de begraafplaats,

voor het perceel, gelegen Bankbeekstraat 23, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie B, nr. 0846A 12.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 oktober 2021 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.