Vergunning Ballingstraat z/n

Gepubliceerd op Dinsdag 18 juni 2024

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Klaas Devolder, Schoolstraat 2 bus 304, 8750 Wingene, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een eengezinswoning, 

voor het perceel, gelegen Ballingstraat z/n, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie A, nr. 0191K3.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 juni 2024 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.