vergunning Artoisstraat 14

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Justin en Michelle Dacpano-Willen, Artoisstraat 14, 8560 Wevelgem hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen en uitbreiden van een woning,

voor het perceel, gelegen Artoisstraat 14, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0325P 2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 juni 2019 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.