Vergunning Albertstraat 12

Gepubliceerd op maandag 17 mei 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Wouter en Elien Terryn-Allaert, Albertstraat 12, 8560 Wevelgem, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het regulariseren van een buitentrap en optrekken van een deelmuur,

voor het perceel, gelegen Albertstraat 12, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0822Z4.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 mei 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.