vergunning Abdijweg 16

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Els Vandromme, Abdijweg 16, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het vellen van bomen,

voor het perceel, gelegen Abdijweg 16, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0265K 2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 april 2019 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.