Technisch medewerker Openbare Infrastructuur en Mobiliteit (werkveld)

voltijds, niveau C1-C3 (m/v/x), contractueel onbepaalde duur

Functie-inhoud

 • Coördinatie en dagdagelijkse opvolging van de cel Onderhoud (wegen, voetpaden, …) in functie van een zo optimaal mogelijke dienstverlening en een efficiënte werking.
 • Aansturen medewerkers van de cel Onderhoud.
 • Administratief beheer van de dossiers.

Verloning

Een bruto maandwedde van 1 927,37 euro, een interessante verlofregeling, extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding), terugbetaling vervoersonkosten openbaar vervoer.

Selectieprocedure

 • Schriftelijke proef en mondelinge proef: data nog vast te leggen.

Er wordt een werfreserve aangelegd  met een geldigheidsduur van 2 jaar.

Voorwaarden

 • houder zijn van het diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs;
 • de Belgische nationaliteit bezitten of toegelaten zijn tot het wettig verblijf op het grondgebied van België en toegelaten zijn tot de Belgische arbeidsmarkt;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • van goed zedelijk gedrag zijn (aan te tonen met uittreksel uit het strafregister);
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
 • de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;
 • slagen voor een selectieprocedure.

Download hier het functie- en competentieprofiel

Hoe inschrijven?

De kandidaatstellingen moeten:

 • ofwel bij ter post aangetekende brief gestuurd worden aan de heer burgemeester, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem
 • ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij de dienst Secretariaat, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem.
 • De uiterste inschrijvingsdatum is 18 september 2019. De postdatum op de briefomslag of de datum van ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Bij te voegen stukken
 • uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden
 • afschrift van het vereiste diploma