Stafmedewerker Vakantieaanbod

voltijds, niveau B1-B3 (m/v/x), contractueel bepaalde duur (10 jaar)

 Functie-inhoud

 • Stimuleren, uitvoeren en opvolgen van het gemeentelijk jeugdbeleid.
 • Garanderen van een adequate dienstverlening aan de doelgroep jeugd.
 • Organiseren en coördineren van het gemeentelijke vakantie-aanbod en van activiteiten en initiatieven in het kader van het streven naar kwaliteitsvolle speelruimte voor kinderen.

Download hier het volledige vacaturebericht

Voorwaarden 

Voorwaarden

 • houder zijn van een bachelordiploma of van een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld;
 • in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, ten minste van categorie B;
 • de Belgische nationaliteit bezitten of toegelaten zijn tot het wettig verblijf op het grondgebied van België en toegelaten zijn tot de Belgische arbeidsmarkt;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • van goed zedelijk gedrag zijn (aan te tonen met een uittreksel uit het strafregister);
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
 • de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;
 • slagen voor een selectieprocedure.

Verloning

Een bruto maandwedde van 2 460, 78 euro, een interessante verlofregeling, extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding), terugbetaling vervoersonkosten openbaar vervoer.

Selectieprocedure

De schriftelijke proef is een thuisopdracht en wordt verzonden op vrijdag 6 september 2019. De proeven worden ten laatste op zaterdag 14 september 2019 terug verwacht. De datum voor demondelinge proef is ofwel dinsdag 24 september of maandag 30 september 2019 (afhankelijk van het aantal kandidaten). 

Hoe solliciteren? 

De kandidaatstellingen moeten:

 • ofwel bij ter post aangetekende brief gestuurd worden aan de heer burgemeester te 8560 Wevelgem
 • ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij de dienst Secretariaat, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem.

De uiterste inschrijvingsdatum is 21 augustus 2019, de postdatum op de briefomslag of de datum van ontvangstbewijs dient als bewijs.

Bij te voegen stukken
 • uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden
 • afschrift van het vereiste diploma