Sportpromotor

voltijds, niveau B1-B3 (m/v/x), contractueel bepaalde duur, van 1 september 2019 tot en met 31 december 2020.

 Functie-inhoud

 • Organiseren en coördineren van het gemeentelijke sportaanbod en van activiteiten en initiatieven in het kader van het streven naar kwaliteitsvolle beweging voor de inwoners.

Voorwaarden 

Voorwaarden

- Minstens in het bezit zijn van een bachelordiploma, een diploma van het hoger onderwijs of daarmee gelijkgesteld:

 • een relevant sportgerelateerd bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type in een richting sport of lichamelijke opvoeding:

  • bachelor in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
  • bachelor in het onderwijs – secundair onderwijs: lichamelijke opvoeding
  • bachelor in sport en bewegen
  • bachelor in het advanced business management- sportmanagement
  • bachelor in bedrijfsmanagement – optie sportmanagement
  • ...
 • of in het bezit zijn van een niet-sportgerelateerd bachelordiploma, aangevuld met:
 • ofwel minimaal 4 jaar ervaring hebben in het geven van sportlessen;
 • ofwel een trainersopleiding met succes gevolgd hebben bij de Vlaamse trainersschool (minimum niveau B);
 • ofwel een trainersopleiding met succes gevolgd hebben die gelijkgesteld is door de Vlaamse trainersschool (VTS) (minimum niveau B).

- in het bezit zijn van een geldig rijbewijs van categorie B;

- medisch geschikt zijn voor het uitoefenen van de functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;

- de Belgische nationaliteit bezitten of toegelaten zijn tot het wettig verblijf op het grondgebied van België en toegelaten zijn tot de Belgische arbeidsmarkt;

- de burgerlijke en politieke rechten genieten;

- de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;

- slagen voor een selectieprocedure.

Verloning

 

Een bruto maandwedde van 2 460, 78 euro, een interessante verlofregeling, extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding), terugbetaling vervoersonkosten openbaar vervoer.

Hoe solliciteren? 

De kandidaatstellingen moeten:

 • ofwel bij ter post aangetekende brief gestuurd worden aan de heer burgemeester te 8560 Wevelgem
 • ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij de dienst Secretariaat, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem
 • of per e-mailbericht gericht aan personeel@wevelgem.be

Uiterste inschrijvingsdatum is 17 juli 2019, de postdatum op de briefomslag of de datum van ontvangstbewijs gelden als bewijs.

Bij te voegen stukken
 • uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden
 • afschrift van het vereiste diploma