RUP Gullegem kern

De gemeente wenst de huidige bijzondere plannen van aanleg (BPA) in Gullegem op te heffen en te vervangen door één globaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). De startnota voor het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Gullegem kern’ wordt voorgesteld aan de inwoners van Gullegem op:

  • Woensdag 11 april 2018 om 13u00
  • Woensdag 11 april 2018 om 15u00
  • Woensdag 11 april 2018 om 19u30
  • Maandag 16 april 2018 om 19u30

De infosessies vinden plaats in 'OC De Cerf' in Gullegem. Inschrijven voor de infosessies kan via telefoon (056 43 34 80) of mail (omgeving@wevelgem.be), met vermelding van uw naam en de infosessie die u wenst bij te wonen.

De startnota van het RUP Gullegem kern kan hier geraadpleegd worden of op de dienst stedenbouw (Vanackerestraat 12 te Wevelgem) van 9 april tot en met 7 juni 2018. Tijdens deze periode kan je opmerkingen bezorgen op de startnota per post of tegen ontvangstbewijs (Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem) of via omgeving@wevelgem.be.