Persbericht: zwerfvuilactie Kortrijk

Gepubliceerd op Woensdag 30 november 2022
mooimakers

Wevelgem start zwerfvuilactie in Kortrijkstraat

Aanpak tweede ‘hot spot’ in samenwerking met Mooimakers

Wevelgem zal de komende weken, vanaf 1 december, de strijd tegen zwerfvuil in de Kortrijkstraat opdrijven. Na het paviljoenhoekje in het park is de Kortrijkstraat de tweede ‘hot spot’ die binnen het coachingstraject van Mooimakers zal aangepakt worden. Er komt ter plaatse een sensibiliseringscampagne en sorteerafvalbakken.

Hot spots
Samen met Mooimakers pakt Wevelgem verschillende ‘hot spots’ aan, in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort. De Kortrijkstraat komt als tweede aan de beurt, na het paviljoenhoekje in het park. Het gaat om de strook die over de E403 loopt, tussen de twee ronde punten, ongeveer ter hoogte van het werkhuis van De Vlaamse Waterweg.

Op die strook staan vaak vrachtwagens die er de tijd nemen om even te rusten, of wachten om op één van de Wevelgemse industriezones te laden of te lossen. Dat brengt redelijk wat zwerfvuil en sluikstort met zich mee. Om zich specifiek te richten tot de doelgroep van (anderstalige) vrachtwagenchauffeurs worden er communicatieborden geplaatst, op ooghoogte van de chauffeurs. Er komen ook sorteerafvalbakken.

Begin november werd de strook volledig opgeruimd. De voorbije weken volgden verschillende metingen. Vanaf 1 december worden de sensibiliseringspanelen en de afvalbakken geplaatst. De daaropvolgende twee weken volgen effectmetingen. Dat wordt herhaald eind januari/begin februari om te bekijken of de actie ook op langere termijn een impact heeft. Er zal ook extra controle en handhaving zijn van de gemeenschapswacht en de wijkagent.

Verleden en toekomst
Een eerste actie aan het paviljoenhoekje in het park is afgerond en geëvalueerd. Ook daar kwam een sorteerafvalbak die correct gebruikt wordt. Ook het zwerfvuil, vooral blikjes en flesjes, is fors afgenomen. Het aantal peuken blijft wel een probleem. Daarom zullen binnenkort in de paviljoentjes asbakken worden geplaatst.

De komende maanden wordt nog gewerkt aan minstens één andere ‘hot spot’, namelijk een landelijke weg. Daar is gekozen voor een actie in de Vrijstraat in Moorsele.

Ergernis
Drie op de vier mensen ergeren zich aan zwerfvuil en sluikstorten. Ondanks dat gegeven komt er nog steeds veel vuil in de natuur terecht. Wevelgem voert een permanente strijd tegen zwerfvuil, met onder meer een eigen borstelwagen, en werkt ook samen met tientallen Mooimakers en organisaties om de gemeente net te houden.

Over Mooimakers
Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus is verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).