Persbericht: Werken Lauwestraat

Gepubliceerd op Donderdag 22 december 2022
Foto van de oranje lichten op de rood met witte verkeerspaaltjes dat ze plaatsen als er wegenwerken zijn

Ontharding Deken Jonckheerestraat treedt nieuwe fase in

6 weken verkeershinder door werken in Lauwestraat

De werken in de Deken Jonckheerestraat treden in een volgende fase. Vanaf 9 januari start de eigenlijke ontharding en heraanleg van de campussite. De werken starten in de Lauwestraat, wat doorgaand verkeer 6 weken onmogelijk zal maken.

Lauwestraat
De voorbereidende nutswerken in de Deken Jonckheerestraat zijn voltooid. De gemeente komt nu zelf aan zet voor het verder verloop van dit project. Net zoals in de zomer starten de werken aan de Lauwestraat en schuift de werf verder op richting de Kloosterstraat.

Het eerste werk zal de grootste impact hebben op de verkeershinder. Op maandag 9 januari beginnen de werkzaamheden aan het verkeersplateau in de Lauwestraat. Die weg- en rioleringswerken zullen in totaal zes weken in beslag nemen. Doorgaand verkeer zal tot begin maart niet mogelijk zijn.

Er wordt tijdens die werken aan het verkeersplateau gebruik gemaakt om andere werken uit te voeren. Proximus benuttigt de autoluwe Lauwestraat om hun glasvezelnetwerk verder aan te leggen. Tegelijkertijd zullen de voetpaden vernieuwd worden. Ook Fluvius voert nutswerken uit.

Omleiding
Wie vanuit Lauwe komt, moet omrijden via de Leiestraat, Kweekstraat, Kozakstraat en Rivierstraat. Wie naar Lauwe moet vanuit Wevelgem, moet de omleiding volgen via de Kloosterstraat en de Goudbergstraat. Fietsers kunnen omrijden via de Acaciastraat en het Cultuurpad, die parallel lopen met de Lauwestraat.

Mensen die in de Deken Jonckheerestraat wonen, kunnen tijdelijk gebruik maken van de Acaciastraat.

Naarmate de werken opschuiven richting JC Ten Goudberge zal gemotoriseerd verkeer niet meer mogelijk zijn en zal er geparkeerd moeten worden op de centrumparkings. Voor fietsers en voetgangers wordt altijd een veilige doorsteek voorzien.

Deze volledige tweede fase duurt in totaal 170 werkdagen, ongeveer een half jaar dus.

Masterplan
Campus Deken Jonckheere maakt deel uit van het Masterplan Centrum Wevelgem. De Deken Jonckheerestraat is sinds het begin van de werken geknipt voor gemotoriseerd verkeer en dat blijft zo. De zone tussen de parking Klooster tot aan het Sociaal Huis, wordt heraangelegd en grotendeels onthard. De campussite moet een groene oase worden waar fietsers- en voetgangers baas zijn en waar ook ruimte is voor waterbuffering, door onder meer de aanleg van wadi’s.

[ www.wevelgem.be/werkenlauwestraat ]