Persbericht: Verkeerspoppen Tom en Lily aan De Gulleboom

Gepubliceerd op Donderdag 19 januari 2023
Gulleboom

Tom en Lily waarschuwen bestuurders voor schoolgaande kinderen aan De Gulleboom

3D-mascottes zijn sluitstuk van LaMa-participatietraject

Voortaan verwelkomen mascottes Tom en Lily bestuurders in de schoolomgeving van De Gulleboom in Gullegem. De kleurrijke poppen geven aan dat bestuurders rekening moeten houden met schoolgaande kinderen. Tom en Lily komen er in het kader van het participatietraject LaMa (Laboratoria voor Mobiele Alternatieven).

Tom en Lily
De 3D-poppen Tom en Lily komen ter hoogte van de rode poort aan de Vrije Basisschool De Gulleboom en zullen er bestuurders attent op maken dat ze zich in een schoolomgeving bevinden. Dat moet hen er toe aanzetten om hun snelheid aan te passen en zich te houden aan de maximumsnelheid binnen deze zone 30. Het idee komt overgewaaid uit Wallonië, maar de figuurtjes vinden de jongste jaren ook vlug hun weg in Vlaanderen. Ze zijn ongeveer anderhalve meter hoog en staan symbool voor overstekende kinderen.

LaMa-Project
Het idee komt uit het LaMa-project, een initiatief van Netwerk Duurzame Mobiliteit. De voorbije jaren waren er tal van informatie- en participatiesessies waarbij iedereen zijn ideeën kon geven.
Aan de start van het nieuwe schooljaar in september 2021 werden de eerste ideeën uitgerold. Er kwam een fietszone in de nabijheid van De Gulleboom, de eerste fietszone in Wevelgem. Na een testperiode werd die in januari 2022 definitief ingevoerd. Ook in de Processieweg kwam er een testopstelling met vaste parkeervakken en bloembakken. Die werden recentelijk vervangen door permanente plantvakken met bomen. Een nieuwe voetpaduitstulping nabij de Koningin Fabiolaan verhoogt de veiligheid en gaat foutparkeerders tegen.

High Five
Om ouders en kinderen te motiveren de wagen een beetje verder te parkeren en de laatste meters te voet af te leggen, werden negen ‘high five’-palen geplaatst. Fietsende en wandelende kinderen kunnen aan de palen een ‘high five’ geven. Ze verdienen dankzij een slim bandje punten, waarmee ze het tegen elkaar kunnen opnemen op een online platform. Met de puntjes kan ook een leuke beloning verdiend worden. Dat project krijgt mogelijk nog een vervolg.

Alle maatregelen werden intensief gecommuniceerd. Zo werd een handige brochure opgemaakt die verdeeld werd, onder meer bij de omwonenden van de schoolomgeving.

Zebrapadverlichting
‘Er zijn sinds september 2021 heel wat aanpassingen gebeurd in de omgeving van De Gulleboom in het centrum van Gullegem. Eerder kwam er ook al een zebrapad met verlichting aan de rode poort om bestuurders te waarschuwen’, aldus schepen van Mobiliteit Lobke Maes. ‘Die maatregelen kwamen er dankzij het LaMa-project, een initiatief van Netwerk Duurzame Mobiliteit. We gingen daarvoor in gesprek met ouders, de school en omwonenden. Verkeers- en fietsveiligheid en veilige schoolroutes zijn prioritair in ons meerjarenplan. De maatregelen aan De Gulleboom, zoals de fietszone die we na een testfase in januari 2022 permanent maakten, zijn inmiddels goed ingeburgerd en blijven. De kleurrijke figuren Tom en Lily zijn het sluitstuk van dit geslaagde participatietraject.’

Veilige schoolomgevingen en schoolroutes, Wevelgem zorgt ervoor!