Persbericht: (Ver)bouwmicrobe kriebelt bij Wevelgemnaar tijdens corona

Gepubliceerd op Maandag 12 september 2022
bouwvakker in uitrusting met witte helm en geel hesje en beschermglazen is bezig on the job

(Ver)bouwmicrobe kriebelt bij Wevelgemnaar tijdens corona

Tijdens de coronaperiode hebben heel wat Wevelgemnaars hun woning onder handen genomen. Dat blijkt uit het aantal bouwaanvragen die de gemeente te verwerken kreeg in 2020 en 2021. Het aantal inlichtingen daalt opnieuw, maar de omgevingsvergunningen blijven in 2022 voorlopig op een hoog peil. De coronaperiode zorgt algemeen voor boeiende cijfers.

Recordcijfers
Het aantal dossiers voor stedenbouw en milieuvergunningen ging al vanaf 2018 in stijgende lijn, maar bereikte een ongezien peil eind 2020 en begin 2021. Er was een stijging van 14 procent tot 487 dossiers in 2020, in vergelijking met 2018. In 2021 was er zelfs een plus van 20 procent ten opzichte van 2018, tot 512 dossiers. De eerste zes maanden van 2021 waren telkens goed voor recordcijfers op maandbasis en met 61 dossiers in januari 2021 werd zelfs een absolute piek bereikt.

In 2021 werden 104 residentiële gebouwen vergund, goed voor 146 wooneenheden. Het gaat om 54 appartementen en 92 woningen. Daarnaast tellen we ook 123 renovatiedossiers. Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met 2017 toen er 69 renovatiedossiers werden ingediend. Dat aantal liep tussen 2017 en 2021 telkens zachtjes op. In 2021 waren er tien beroepen tegen de beslissing van de gemeente. Drie vergunningen zijn door de deputatie omgezet in een weigering, drie weigeringen werden in beroep bevestigd. Er moet nog uitspraak gebeuren over de andere vier. Die cijfers zijn vergelijkbaar met de jaren ervoor. Bijvoorbeeld in 2020 waren er negen beroepen en in 2019 acht.

Grondstofprijzen en inflatie
De (ver)bouwwoede ebde weg in het najaar van vorig jaar. Wellicht ging dat gepaard met de stijgende grondstofprijzen. Waarschijnlijk zullen de verder stijgende prijzen, onder meer door de inflatie, hoge brandstof- en energieprijzen en de oorlog in Oekraïne, zorgen voor een nieuwe dalende trend. Dat is nu al voelbaar in het aantal inlichtingen, nog niet in het aantal bouwaanvragen omdat er enige tijd verloopt tussen de inlichtingen en effectieve aanvragen.

Andere cijfers zijn moeilijker te vergelijken. Zo daalde het aantal renovatiebegeleidingen fors in coronajaar 2020, maar stootte in 2021 wel direct naar een recordniveau met 70 aanvragen, wat overeen komt met één renovatiebegeleiding per 190 huishoudens. Ook het aantal premies via nutsmaatschappij Fluvius bereikte ongeziene hoogtes met ruim
1 000 dossiers en 1,2 miljoen euro uitgekeerde premies, zowat een viervoud in vergelijking met pre-corona.

Leegstand
Ook de leegstandscijfers zaten op recordniveau tijdens de coronaperiode. In 2018 waren er 547 leegstaande panden, eind 2020 daalde dat cijfer naar 202. Nog nooit waren er zo weinig leegstaande panden. Dat aantal is nu weer gestegen tot 288. Problematisch is dat niet. In een gezonde markt is er altijd een zekere leegstand in afwachting van verkoop. Die ligt normaal rond 2,5 procent of ongeveer 340 woningen.