Persbericht: Subsidiereglement renovatie & verfraaiing handelspanden

Gepubliceerd op Donderdag 13 oktober 2022
winkelruimte

Vernieuwd subsidiereglement geeft extra steun aan lokale handelaars

Verdubbeling bedrag voor verfraaiing panden dankzij oproep Vlaio

Dankzij een vernieuwd subsidiereglement ‘renovatie en verfraaiing handelspanden’ kunnen lokale handelaars in het kernwinkelgebied nu tot 12 000 euro subsidies krijgen voor renovatiewerken. Dat is een verdubbeling in vergelijking met het vorige reglement, door extra middelen van Vlaio (Agentschap Innoveren en Ondernemen). Het reglement is goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting van donderdag 13 oktober.

Herziening
Een eerste versie van het subsidiereglement werd opgesteld in 2018 en ging, in uitvoering van het Strategisch Economisch Plan, herzien worden in 2024. Een subsidieoproep van Vlaio die zorgt voor in totaal 100 000 euro extra middelen, versnelde de herziening van het reglement.

In het reglement voor de renovatie- en verfraaiingspremie wordt een financiering vanuit de gemeente van 30 procent voorgesteld, met een maximum tot 6 000 euro. Dat blijft zo, maar bij een goedgekeurde aanvraag legt Vlaio datzelfde bedrag er voor bepaalde werkzaamheden bovenop. Het gaat hierbij om gevelverfraaiing of optimalisering van de indeling van het handelspand.

Daardoor kan de aanvrager een totale subsidie van
60 procent, met een maximum van 12 000 euro, ontvangen. Voor de duidelijkheid werd ervoor gekozen om het gemeentelijke reglement zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van Vlaio, zodat de uitbetaling voortaan ook in één keer gebeurt.

Flexibiliteit
Daarnaast werden nog een aantal puntjes geoptimaliseerd en duidelijker geformuleerd. Er is ook meer ruimte voor flexibiliteit. Zo zal de handelaar niet langer op voorhand de aanvraag moeten indienen, maar zal dat ook nog mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden. Het reglement gaat in op 1 november, maar alle handelaars die werken uitvoerden in 2022 kunnen nog gebruik maken van het nieuwe reglement.

Aantrekkelijk
Het reglement werd in 2018 in het leven geroepen met als doelstelling de aantrekkingskracht van het handelscentrum te versterken. De premie stimuleert handelaars om zich in het kerngebied te vestigen en de aantrekkelijkheid van handelszaken te verhogen. Op die manier wordt ook de leegstand teruggedrongen.

Er werden sinds de opstart reeds 33 dossiers ingediend, goed voor een toegekend bedrag van 120 000 euro. 15 aanvragers konden rekenen op de maximale financiële steun van
6 000 euro.

Ondersteuning voor lokale handelaars en ondernemingen, Wevelgem zorgt er voor!

[ www.wevelgem.be/formulieren/aanvraagformulier-bouw-en-renovatiepremie-voor-handelszaken ]