PERSBERICHT: Nieuwe website en logo's voor WZC's

Gepubliceerd op Maandag 24 oktober 2022
logo elckerlyc

Nieuwe website en logo’s voor Wevelgemse woonzorgcentra

Onthulling nieuwe huisstijl gevierd met taart

 

De Wevelgemse woonzorgcentra (WZC’s) Het Gulle Heem (Gullegem) en Elckerlyc (Wevelgem) hebben nieuwe logo’s. Die sluiten beter aan bij de huisstijl van Gemeente Wevelgem. Tegelijkertijd kregen ze ook een nieuwe, toegankelijke website. De nieuwe stijl werd feestelijk onthuld. Bewoners mochten genieten van een stukje taart.

Tot op heden hadden de woonzorgcentra Het Gulle Heem en Elckerlyc nog geen eigen webomgeving. Wie informatie zocht, moest die zoeken op de gemeentelijke website, maar die manier had haar beperkingen. Om de WZC’s zichtbaarder en toegankelijker te maken en een eigen identiteit te geven, kregen ze beiden een website met een nieuw, eigen logo.

Bij de opbouw werd gericht de nadruk gelegd op het juiste doelpubliek: enerzijds de bewoners, anderzijds de familieleden. Bezoekers worden snel geleid naar de meest gestelde vragen en de belangrijkste informatie, via een ‘FAQ’ (Frequently Asked Questions) en een webformulier. Bezoekers vinden sneller de gezochte informatie omdat ze in de omgeving van de website van het WZC blijven. De realisatie gebeurde in nauw overleg met de woonzorgcentra.

Persoonlijk
Om de website zo persoonlijk en authentiek mogelijk te maken ging een fotograaf langs om beelden te maken van de bewoners en het personeel. Van de kamers, zowel die in het woonzorgcentrum als in de assistentiewoningen, zijn heel wat beelden te vinden op de website. Ook alle informatie over oppervlakte, faciliteiten en prijzen wordt gedeeld, waarmee de woonzorgcentra volledig transparant zijn over hun werking en infrastructuur.

Nieuwe huisstijl
Van de volledige oefening werd gebruik gemaakt om ook de huisstijlen onder de loep te nemen en te standaardiseren. Het Gulle Heem en Elckerlyc kregen een nieuw logo dat visueel beter aansluit bij de huisstijl van de Gemeente Wevelgem. De logo’s zijn uniform en verhogen de herkenbaarheid van de gemeente en de woonzorgcentra. Het nieuwe logo werd al geïntegreerd op de informatiezuilen, wegwijzers, website, …

Later wordt dezelfde oefening nog gemaakt voor LDC Martha, LDC Het Knooppunt en LDC Elckerlyc.

Baseline
De woonzorgcentra kregen ook een nieuwe baseline mee. Voor Het Gulle Heem klinkt dat ‘Samen leven, Samen zorgen’, voor Elckerlyc ‘Jouw zorg, Onze passie’.

‘Goede, kwalitatieve zorg is heel belangrijk in ons woonzorgcentrum en assistentiewoningen, maar we willen meer bieden dan dat,’ duidt Brecht Clauws, directeur van WZC Het Gulle Heem. ‘We willen ook zorgen voor een warme thuis voor onze bewoners. Een huis waar het goed is om te leven, waar onze bewoners hun eigenheid kunnen bewaren en mensen kunnen ontmoeten. Zorgen en leven kan je niet alleen, vandaar het woord ‘samen’.’

‘Gepassioneerd door goede zorg voor ouderen, hebben we ons door de jaren heen gespecialiseerd in een waaier van dienstverlening waarin alle aspecten van wonen, leven en zorgen evenwichtig aan bod komen’, vertelt Sylvie Desmet, directeur van WZC Elckerlyc, over de nieuwe baseline. ‘Ondersteuning van ouderen en/of van hun mantelzorg behoort tot de doelstellingen van Elckerlyc. Dat uit zich in het aanbod van ons lokaal dienstencentrum, ons kortverblijf, de aangepaste assistentiewoningen, het Infopunt Dementie en het woonzorgcentrum. Zorgen voor onze mensen is niet alleen onze job, maar vooral onze passie! Daarom: jouw zorg, onze passie!’

Feest
Om de vernieuwingen te vieren werd in beide woonzorgcentra een grote taart met het nieuwe logo aangesneden. Alle bewoners kregen een stukje taart.

[ www.wzchetgulleheem.be ]
[ www.wzcelckerlyc.be ]