Persbericht | Nieuwe brochure rond levenseinde en kindergieters op begraafplaatsen

Gepubliceerd op Donderdag 27 oktober 2022
Nieuwe begraafplaats Wevelgem

Wevelgem realiseert eerste actiepunten uit ‘Toekomstplan Begraafplaatsen’

Met een nieuwe brochure rond levenseinde en kindergieters op alle gemeentelijke begraafplaatsen geeft Wevelgem het ‘Toekomstplan Begraafplaatsen’ gestalte. Het toekomstplan, dat de krijtlijnen voor de toekomst van de begraafplaatsen uittekent, werd deze zomer goedgekeurd. Het uitwerken van communicatiemiddelen alsook de creatie van kindvriendelijke begraafplaatsen zijn enkele actiepunten in het toekomstplan die nu reeds tot uitvoering worden gebracht.

Brochure
Een praktische brochure rond levenseinde en begraafplaatsen is één van de instrumenten om de inwoners te informeren. De brochure biedt een handige houvast aan nabestaanden van een overleden dierbare en informeert over wilsbeschikkingen voor wie vooraf bepaalde zaken wil regelen.

Wanneer een dierbare komt te overlijden, heeft dat een grote impact op de nabestaanden. Er moet van alles geregeld worden. De nieuwe brochure begeleidt de nabestaanden bij het nemen van de verschillende stappen, zoals het invullen van formaliteiten, de grafkeuze, de toepasbare tarieven en alle voorwaarden.

Tegelijkertijd krijgen de inwoners heel wat praktische informatie over wat er vooraf al kan gebeuren. Zo worden er vijf wilsverklaringen rond levenseinde toegelicht. Op die manier kunnen nabestaanden, de artsen en zorgpersoneel rekening houden met

bepaalde wensen, ook wanneer een persoon niet meer in staat is om die zelf uit te drukken.

De brochure wordt verdeeld in het Gemeenteloket, in de woonzorgcentra en bij de begrafenisondernemers. Alle informatie staat ook op de website.

Kindergieters op de gemeentelijke begraafplaatsen
De gemeente wil daarnaast ouders en kinderen ondersteunen bij rouwverwerking en hen op een gepaste manier vertrouwd maken met deze afscheidsplaatsen.

Naar aanleiding van Allerheiligen en Allerzielen stelt de gemeente vanaf deze week gieters op maat van kinderen ter beschikking op alle gemeentelijke begraafplaatsen. Op die manier raken ze spelenderwijs betrokken bij het onderhoud van het graf van een dierbare en leren ze omgaan met rouw en verlies.

Reveil
Het belang van meer groen, natuur en beleving neemt ook toe op de begraafplaatsen, net zoals cultuur. Ook daar heeft het toekomstplan aandacht voor. Zo is er op 10 december een koestermoment voor sterrenkindjes aan de Vlindersteen op de begraafplaats in de Moorselestraat in Wevelgem.
En op 1 november is er Reveil, een muzikaal bezinningsmoment op Allerheiligen. Op de begraafplaats in Moorsele is er om 17 uur muziek van The Skullfuckers en teksten van onder meer Mattijs Deraedt. 

[ www.wevelgem.be/begraafplaatsen-wevelgem-nuttig-om-te-weten ]