PERSBERICHT: Nieuwe archeologische vondsten in Bergelen

Gepubliceerd op Woensdag 01 december 2021
Archeologie Bergelen

Nieuwe archeologische vondsten in Bergelen

In Bergelen zijn opnieuw archeologische resten opgegraven. In het kader van nakende rioleringswerken deden archeologen de voorbije twee dagen enkele vondsten tijdens een proefsleuvenonderzoek. In het verleden werden in de omgeving ook al historische sporen aangetroffen, onder meer bij de heraanleg van de parking van Provinciedomein Bergelen in de Hemelhofweg.

Vondsten
Bij het onderzoek werden zeven sporen aangetroffen waarvan één oude greppel uit de IJzertijd en de Romeinse periode. In de vulling van die greppel werd handgevormd aardwerk gevonden, waar nog verder onderzoek naar zal gebeuren.

 

Gezien de eerdere Romeinse vondsten in de buurt werd ter hoogte van het kruispunt met de Hemelhofweg een zogenaamd kijkvenster aangelegd om na te gaan of het Romeins grafveld dat in het verleden aan de overzijde werd vastgesteld, doorliep tot binnen het huidige projectgebied. Dat bleek niet het geval. Verder onderzoek door opgraving is in het huidige projectgebied ook niet meer nodig.

Niet toevallig
De vondsten komen niet zomaar naar boven. In het verleden kwamen in de omgeving reeds historische vondsten aan het licht: zoals dat grafveld uit de Romeinse periode ter hoogte van de Hemelhofweg. Dat werd gevonden bij de aanleg van de nieuwe parking. Er kwamen ook Karolingische nederzettingssporen en Romeinse erfsporen naar boven aan het kruispunt Bergelen-Koningin Fabiolaan.

Verschillende kaarten tonen ook aan dat de straat er al eeuwen ligt. Er zijn aanwijzingen dat Bergelen deel uitmaakte van de Romeinse weg tussen Tongeren en Boulogne. Bergelen verwijst trouwens naar de heerlijkheid Bergelines, een naam die al in de zeventiende eeuw opduikt. Gullegem zelf wordt al in de elfde eeuw vernoemd. Op de zeventiende eeuwse Sanderuskaart van de Kasselrij Kortrijk maakt het tracé deel uit van de ‘Strate van Ypres naar Cortryck’. Door al die aanwijzingen werd beslist een archeologisch vooronderzoek te laten plaatsvinden.

Naast de vondsten is het onderzoek uiteraard ook interessant voor het bodemarchief, dat door de werken verstoord zal worden.

Werken
Het onderzoek ging vooraf aan werkzaamheden. Wevelgem maakt in Bergelen werk van een gescheiden rioleringsstelsel. Er komt ook een bufferbekken dat bij piekbuien het hemelwater beter moet opvangen zodat het niet meteen in de Heulebeek stroomt. Op die manier kan wateroverlast stroomafwaarts vermeden worden. Er komt ook een aansluiting met de heraangelegde parking van Provinciedomein Bergelen waar onder meer enkele wadi’s werden aangelegd. Wevelgem voorziet ook extra groen rond het bekken.